KORT Aan­staan­de va­der Suárez blijft thuis

ARGUS

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

VN waar­schuwt voor snel­ler smel­ten pool­kap­pen De na­ti­o­na­le voet­bal­ploeg van Urugu­ay gaat zon­der Luis Suárez naar Azië voor de oe­fen­in­ter­lands te­gen Zuid-Ko­rea en Ja­pan, die over een paar da­gen plaats­vin­den. De spits van FC Bar­cel­o­na heeft al een tijd­je last van zijn knie en ge­bruikt de in­ter­land­pe­ri­o­de om daar­van te her­stel­len. De vrouw van Suárez kan bo­ven­dien ie­der mo­ment be­val­len van hun der­de zoon en dus heeft bonds­coach Os­car Ta­bárez be­slo­ten dat de spits thuis mag blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.