Of­fi­ci­eel do­den­tal Su­la­we­si naar 1944

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De In­do­ne­si­sche au­to­ri­tei­ten heb­ben het do­den­tal van de aard­be­ving en de tsuna­mi op Su­la­we­si op­ge­schroefd naar 1944. De ramp vol­trok zich in het noord­wes­ten van het ei­land en ver­woest­te on­der meer een groot deel van de stad Palu. Daar is ook een wijk door de aar­de ver­zwol­gen. Over het lot van cir­ca 5000 be­wo­ners is niets be­kend. Ge­vreesd wordt dat ook el­ders op het ei­land ver­mis­ten niet meer le­vend wor­den te­rug­ge­von­den. Het aan­tal kan nog ver­an­de­ren om­dat er in meer­de­re ge­trof­fen dor­pen nog moet wor­den vast­ge­steld hoe­veel men­sen er nog ver­mist wor­den. De In­do­ne­si­sche au­to­ri­tei­ten meld­den dat don­der­dag de zoek­tocht naar ver­mis­ten wordt stop­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.