THIEME TIJ­DE­LIJK UIT DE KA­MER

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Frac­tie­voor­zit­ter van de Par­tij voor de Die­ren (PvdD) Ma­ri­an­ne Thieme is de ko­men­de tijd af­we­zig uit de Twee­de Ka­mer. Ze is ziek en wordt de ko­men­de maan­den ver­van­gen door Chris­ti­ne Teu­nis­sen, die de over­stap maakt van de Eer­ste naar de Twee­de Ka­mer. Ka­mer­lid Es­ther Ou­we­hand neemt het voor­zit­ter­schap van de frac­tie over.Thieme hoopt over vier maan­den weer ge­zond te­rug te zijn, laat haar woord­voer­der we­ten aan RTL Nieuws.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.