Ad­vo­ca­ten

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

„Het is ple­zie­rig dat het ver­haal zo­als wij het de ge­he­le tijd al bren­gen, dat Astrid liegt over de on­der­lin­ge ver­hou­din­gen, wordt on­der­steund”, al­dus Hol­lee­ders ad­vo­ca­ten. „En het is ex­tra ple­zie­rig dat het uit on­ver­dach­te hoek komt, want Jos Rij­ser is voor zo­ver wij we­ten niet ie­mand die Wil­lem Hol­lee­der hoog heeft zit­ten.” Of het in­ter­view een ver­volg in het straf­pro­ces krijgt, kun­nen de ad­vo­ca­ten nog niet zeg­gen. „Het is nog vers. We gaan kij­ken of we hier iets mee kun­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.