On­der­zoek voer­tui­gen na on­ge­luk Oss

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De On­der­zoeks­raad voor Vei­lig­heid (OVV) gaat be­kij­ken hoe en op wel­ke wij­ze bij­zon­de­re voer­tui­gen op de Ne­der­land­se we­gen wor­den toe­ge­la­ten. Het on­der­zoek ge­beurt naar aan­lei­ding van het on­ge­luk met de stint in Oss. In het on­der­zoek wor­den dus niet al­leen elek­tro­ni­sche bol­der­kar­ren mee­ge­no­men, maar ook an­de­re „bij­zon­de­re of in­no­va­tie­ve” voer­tui­gen. Door het on­ge­luk kwa­men vo­ri­ge maand vier kin­de­ren om het le­ven toen een stint on­der een trein kwam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.