NIEUW SEI­ZOEN

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded content -

Het nieu­we sei­zoen van TWD be­looft veel nieuws. Hie­ron­der drie din­gen die je in het nieu­we sei­zoen so­wie­so gaat zien vol­gens Greg Ni­co­te­ro.

In­tie­me­re scè­nes:

„Er komt meer echt con­tact tus­sen de per­so­na­ges. Ze pra­ten meer met el­kaar dan dat ze in de vo­ri­ge sei­zoe­nen de­den.”

Nieu­we Wal­kers:

„De Wal­kers heb­ben zich ver­der ont­wik­keld en er zijn nu nieu­we soor­ten. Zo zie je in sei­zoen 9 een Wal­ker zon­der neus en een Wal­ker met al­le­maal spin­nen die uit zijn hoofd ko­men.”

Kin­de­ren

: „Een van de the­ma’s in sei­zoen 9 heeft te ma­ken met de kin­de­ren in de se­rie. Zij heb­ben de tijd zon­der Wal­kers niet mee­ge­maakt. De kin­de­ren moe­ten dus on­schul­dig blij­ven maar zich ook aan­pas­sen aan een we­reld met Wal­kers.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.