Girls Get Equal!

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het is hoog tijd dat meis­jes we­reld­wijd zich - net als jon­gens - kun­nen ont­wik­ke­len, vrij van ge­weld en met res­pect. Dat ze wor­den ge­hoord én van zich la­ten ho­ren. Met de Girls Get Equal-cam­pag­ne vraagt Plan In­ter­na­ti­o­nal op We­reld­meis­jes­dag ex­tra aan­dacht voor ge­lij­ke rech­ten en kan­sen voor meis­jes we­reld­wijd.

Zet je ‘equal stri­pes’

Laat jij op We­reld­meis­jes­dag ook zien dat je meis­jes we­reld­wijd steunt in hun strijd voor ge­lij­ke rech­ten en kan­sen? Zet de ‘equal stri­pes’ op je wang en deel een fo­to van je­zelf met de hashtag #GirlsGetE­qual.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.