Man op­ge­pakt voor be­schie­ten cof­fee­shop

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De po­li­tie heeft gis­te­ren een 26-ja­ri­ge man uit Am­ster­dam aan­ge­hou­den die be­trok­ken zou zijn bij het be­schie­ten van ver­schil­len­de cof­fee­shops in de bin­nen­stad van Delft. Daar­bij werd zon­dag­och­tend 16 sep­tem­ber ge­pro­beerd twee cof­fee­shops on­der vuur te ne­men en wer­den uit­ein­de­lijk meer­de­re ko­gels af­ge­vuurd op de cof­fee­shop aan de Breestraat. De ver­dach­te is aan­ge­hou­den in Am­ster­dam, hij mag al­leen con­tact heb­ben met zijn ad­vo­caat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.