Wie past het best bij BZV-boe­ren?

De boe­ren van Boer Zoekt Vrouw zijn in een be­lang­rijk deel van het seizoen aan­be­land. Zo lang­za­mer­hand moe­ten ze gaan be­pa­len wie ze naar huis stu­ren en met wie ze een week­je weg wil­len. De gro­te vraag is dus: wie past het best bij mij?

Metro Holland (Amsterdam) - - News - JOHAN VAN BO­VEN

Mo­ni­ca War­de­naar schreef daar het boek ‘Jij past echt bij mij’ over. De on­der­ti­tel luidt: Her­ken je ide­a­le part­ner aan ui­ter­lijk en ge­drag. Aan ui­ter­lijk en ge­drag kun je na­me­lijk ka­rak­ter­trek­ken af­lei­den. De au­teur ver­ge­lijkt het met kij­ken naar hon­den. „Als je een her­ders­hond en een poe­del ziet, zie je ge­lijk het ver­schil. Je hoeft niet meer na te den­ken: hmmm lan­ge staart, spit­se neus, spit­se oren; dat is een her­ders­hond. Nee, je weet het ge­lijk bij de eer­ste oog­op­slag. Voor men­sen geldt exact het­zelf­de. Als je ge­noeg oe­fent, zie je met­een welk mens­ty­pe ie­mand is en wat de ka­rak­ter­ei­gen­schap­pen zijn. Je kijkt niet naar de kleur van de ogen of van het haar, maar naar het ge­heel.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.