THE VOI­CE OF HOL­LAND SEIZOEN 9

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het is al weer het ne­gen­de seizoen van The voi­ce of Hol­land dat van­avond van start gaat op RTL4. Het pro­gram­ma werd be­dacht door pro­du­cent Jo­hn de Mol en zan­ger Roel van Vel­zen. Laatst­ge­noem­de was in het eer­ste jaar van de ta­len­ten­jacht een van de coa­ches. In Ne­der­land ken­den we ook in 2010 al ge­noeg shows waar­in men­sen op­tre­den om te la­ten zien wat ze kun­nen. Het con­cept van coa­ches die de ta­len­ten be­oor­de­len zon­der ze te zien, was ech­ter nieuw. Het om­draai­en van de stoe­len bleek een door­slaand suc­ces. Niet al­leen van­we­ge de goe­de kijk­cij­fers in Ne­der­land, maar ook door de in­te­res­se uit het bui­ten­land. In­mid­dels is het pro­gram­ma we­reld­wijd ver­kocht. Het is het der­de seizoen dat Anouk een van de coa­ches is. In 2015 maak­te ze voor het eerst haar op­wach­ting, daar­na nam Guus Meeu­wis het een jaar­tje van haar over. Lil’ Klei­ne is dit jaar nieuw als coach. Hij ver­vangt San­ne Hans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.