Rech­ter: fail­lis­se­ment Slo­ter­vaart een feit

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het fail­lis­se­ment van het Slo­ter­vaart­zie­ken­huis wordt door de rech­ter niet te­rug­ge­draaid. Meer dan veer­tig me­disch­spe­ci­a­lis­ten die er werk­zaam wa­ren wil­den MC Slo­ter­vaart over­ne­men. Ze te­ken­den ver­zet aan te­gen het bank­roet. Vol­gens hen is er geen spra­ke van dat het zie­ken­huis zijn fi­nan­ci­ë­le ver­plich­tin­gen niet meer kan na­ko­men. De rech­ter heeft op ba­sis van de fi­nan­ci­ë­le toe­stand be­paald dat het bank­roet niet kan wor­den te­rug­ge­draaid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.