BOERIN STEFFI

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Zij is het­zelf­de ty­pe als Jaap. Het is dui­de­lijk te zien dat ze op de­zelf­de ma­nier het pro­gram­ma be­na­de­ren. Ze pro­be­ren écht con­tact te ma­ken met de brief­schrij­vers en stel­len se­ri­eu­ze vra­gen: hoe zou je het vin­den om hier op de boer­de­rij te le­ven? Van­af het be­gin is dui­de­lijk dat ze een spe­ci­a­le klik heeft met Har­rold. Dat be­gon al toen ze sa­men op de trac­tor za­ten. Er was een be­paal­de soort span­ning. Hij wil graag de boel en­ter­tai­nen, ter­wijl Roel een stuk se­ri­eu­zer is. En zelf­ver­ze­kerd. Hij weet dat Har­rold meer hu­mor heeft, maar dat ac­cep­teert hij ge­woon. Har­rold is op zijn beurt juist on­ze­ker. Dat zag je heel goed tij­dens de bar­be­cue. Het was bij­na zie­lig hoe hij oog­con­tact met Steffi pro­beer­de te zoe­ken. Aan de an­de­re kant is hij juist weer erg zelf­ver­ze­kerd als hij grap­jes kan ma­ken. Zij vindt dat schat­tig, ter­wijl een an­der mens­ty­pe het juist ir­ri­tant zou vin­den. Steffi en hij zijn een ide­a­le match, dat is dui­de­lijk. Maar ook met Roel zou het goed kun­nen gaan. Steffi zit dus in een luxe­po­si­tie. Ze heeft twee man­nen die goed bij haar pas­sen. Gaat ze voor de grap­pen­ma­ker of voor de iets se­ri­eu­ze­re op­tie? Met bei­den komt het goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.