MIL­LER OVER­LE­DEN DOOR OVERDOSIS

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Rap­per Mac Mil­ler is op 7 sep­tem­ber op 26-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den aan een mix van fen­ta­nyl en co­ca­ï­ne. Dat blijkt uit het de­fi­ni­tie­ve rap­port van de lijk­schou­wer. De of­fi­ci­ë­le doods­oor­zaak van Mil­ler is „een mix van drugs, waar­on­der fen­ta­nyl en co­ca­ï­ne in com­bi­na­tie met al­co­hol”, staat in het toxi­co­lo­gisch rap­port. Zijn dood was het ge­volg van een overdosis. Mac Mil­ler ging al lan­ger ge­bukt on­der pro­ble­men met drugs. Dat was ook de re­den dat zijn twee­ja­ri­ge re­la­tie met zan­ge­res Ari­a­na Gran­de op de klip­pen liep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.