Op­roep zo­nen Khas­hog­gi voor te­rug­ga­ve li­chaam

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De twee zo­nen van de Sau­di­sche jour­na­list Ja­mal Khas­hog­gi heb­ben een op­roep ge­daan waar­in zij ei­sen dat het li­chaam van hun va­der wordt te­rug­ge­ge­ven. Ze wil­len de stof­fe­lij­ke res­ten in Sau­diAra­bië be­gra­ven. Sa­lah en Ab­dul­lah zeg­gen dat hun fa­mi­lie zon­der het li­chaam niet kan rou­wen en zijn dood niet kan ver­wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.