Bel­gi­sche ko­ning Al­bert moet DNA af­staan

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Bel­gi­sche ko­ning Al­bert II moet bin­nen drie maan­den een DNA-test on­der­gaan. Het hof van be­roep in Brus­sel heeft dat be­paald in de zaak waar­in de kun­ste­na­res Delp­hi­ne Bo­ël wil aan­to­nen dat het 84-ja­ri­ge voor­ma­li­ge staats­hoofd haar bi­o­lo­gi­sche va­der is. Bo­ël (50) be­weert al ja­ren dat zij een doch­ter van Al­bert II is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.