Fey­en­oord - VVV-Ven­lo over­ge­speeld op 6 de­cem­ber

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het du­el tus­sen Fey­en­oord en VVV-Ven­lo wordt op 6 de­cem­ber over­ge­speeld. Sta­di­on Feij­enoord heeft in­mid­dels de pro­ble­men ach­ter­haald die zon­dag de stroom­uit­val in het sta­di­on heb­ben ver­oor­zaakt. Hier­door moest de wed­strijd al snel wor­den ge­staakt. De tech­ni­sche dienst van De Kuip heeft en­ke­le da­gen no­dig om het de­fect te ver­hel­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.