CADEAUKAART

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded content -

DOE MAAR LEK­KER DUUR­ZAAM is een ini­ti­a­tief om duur­za­mer eten een im­puls te ge­ven. Al­le deel­ne­mers van de Na­ti­o­na­le Post­co­de Lo­te­rij heb­ben een cadeaukaart t.w.v. 12,50 eu­ro thuis­ge­stuurd ge­kre­gen waar­mee zij tot en met 18 no­vem­ber bij Al­bert Heijn pro­duc­ten kun­nen ko­pen die een ge­recht voor vier per­so­nen duur­za­mer ma­ken. Meer in­for­ma­tie vind je op doe­maar­lek­ker­duur­zaam.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.