Kom maar op!

Hoe­wel pre­mier Mark Rut­te ook op het Bin­nen­hof wel­eens ste­vig aan­ge­pakt wordt, zal waar­schijn­lijk nooit eer­der ie­mand met boks­hand­schoe­nen voor zijn neus heb­ben ge­staan. Laat staan een kind. Over het hoe en waar­om lees je on­der­aan

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina -

Zo zien we Pre­mier Rut­te niet vaak. De mi­nis­ter-pre­si­dent be­zocht gis­te­ren met Rot­ter­dam­se stads­ma­ri­niers boks­school Thai­boks Ou­de Wes­ten waar boks­school­hou­der en voor­ma­lig we­reld­kam­pi­oen thai kick­bok­sen Kha­lid Chen­nouf kin­de­ren les­geeft. Stads­ma­ri­niers zijn aan­ge­steld om hard­nek­ki­ge pro­ble­men in be­paal­de ge­bie­den op te los­sen. Zij gaan met met be­wo­ners, on­der­ne­mers en or­ga­ni­sa­ties in ge­sprek en hou­den een vin­ger aan de pols in de wijk. De stads­ma­ri­niers wer­ken ook sa­men met de boks­school.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.