Stem

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

„Toen we el­kaar leer­de ken­nen moest ik ei­gen­lijk niet zo veel van hem we­ten. Pas een paar jaar la­ter be­gon ik hem leuk te vin­den. Het is voor­al zijn stem waar ik voor ge­val­len ben. Hij kan prach­tig zin­gen en daar heb ik een zwak voor. Hij is een mu­zi­kaal ge­nie. Soms als we ru­zie heb­ben en hij be­gint te zin­gen dan kan ik niet boos op hem blij­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.