IN HAAR EENTJE BALEN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Jac­kie Groe­nen staat naast haar fraaie steek­pas­ses be­kend om haar vro­lij­ke ge­zicht. Bij­na al­tijd lacht ze haar tan­den bloot. Dat was na de ne­der­laag te­gen Noor­we­gen, toen Oran­je recht­streek­se plaat­sing voor het WK mis­liep, ui­ter­aard an­ders. „Ik was erg aan­ge­daan, maar ik ben niet ie­mand die met din­gen gaat gooi­en. Ik zon­der me meest­al af om even in me­zelf te balen. Als ik met vrien­den uit eten ga of­zo, dan laat ik het niet blij­ken. Het voor­deel is dat het voet­bal is, dus je snel weer wed­strij­den speelt met je club. Daar­door kun je er niet te lang in blij­ven han­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.