WOW!

Metro Holland (Amsterdam) - - @metro -

Het­lijkts­oms­weleen sport:het­ma­ken­van fo­to’s van land­schap­pe­nen­ste­den­uit­de trein. Soms krijgen wij bijMe­tro­het­ge­voel dat al die trein­rei­zi­gers el­kaar pro­be­ren te­over­tref­fen­me­tal die fraaie kiek­jes. De win­naar van van­daag is zon­der twij­fel @maxi­top11 die de­ze prach­ti­ge fo­to maak­te van de zons­op­komst bij Cu­lem­borg. Echt, wij kun­nen hier uren naar blij­ven kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.