‘Troon­op­vol­ger uit zee ge­red’

Metro Holland (Holland) - - In Het Nieuws -

Een op­let­ten­de Au­stra­li­sche strand­wach­ter heeft een jon­ge troon­op­vol­ger van het Deen­se ko­nink­lijk huis uit zee ge­red. De tien­ja­ri­ge prins Chris­ti­an van De­n­e­mar­ken, oud­ste zoon van kroon­prins Frederik en de in Au­stra­lië ge­bo­ren prin­ses Ma­ry, dreig­de voor de bad­plaats Mer­maid Beach door gol­ven ver­zwol­gen te wor­den toen strand­wach­ter Nick Malcolm in ac­tie kwam. Pas la­ter aan wal ver­nam de strand­wach­ter dat het hier om een „roy­al res­cue” (ko­nink­lij­ke red­ding) ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.