Fins pas­poort blijkt ook flip­book

Metro Holland (Holland) - - In Het Nieuws -

Het Canadese pas­poort bleek al een waar kunst­werk te zijn in ver­ge­lij­king met het Ne­der­land­se. Maar het Finse boek­je is ook niet ver­keerd. Dat ont­dek­te Twit­te­raar Amy Schel­len­baum. Het of­fi­ci­ë­le do­cu­ment is na­me­lijk ook een flip­book. Als je door het pas­poort bla­dert, zie je een wan­de­len­de eland. On­danks dat Fin­land al sinds 2012 de nieu­we pas­poor­ten ver­strekt, was het nog nie­mand op­ge­val­len dat het boek­je een twee­de func­tie heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.