Me­de­wer­ker logt thuis in

Metro Holland (Holland) - - @Metro -

Thuis­wer­ken wordt steeds mak­ke­lij­ker. Drie­kwart van de Ne­der­land­se be­drij­ven met mi­ni­maal tien me­de­wer­kers biedt in­mid­dels mo­ge­lijk­he­den om van­af een an­de­re plek in te log­gen op het IT-sys­teem. Tien jaar ge­le­den was dat nog maar een kwart, blijkt uit cij­fers van het CBS. Dat be­te­kent ove­ri­gens nog niet dat heel Ne­der­land het te­le­wer­ken heeft om­armd. Vijf­tien pro­cent van de werk­ne­mers is mi­ni­maal een hal­ve dag in de week thuis aan de slag. Het gaat daar­bij voor­al om hoog­op­ge­lei­den. Op­val­lend: meer man­nen (18 pro­cent) dan vrou­wen (12 pro­cent) doen aan thuis­wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.