#Me­tro­tipt

Metro Holland (Holland) - - Extra Time Media -

El­ke maan­dag in Me­tro: vijf pro­gram­ma’s, se­ries of films die je de­ze week ab­so­luut niet mag mis­sen op te­le­vi­sie of on­li­ne. 5 jaar la­ter, van­avond 23.00 uur op NPO 1 Jeroen Pauw had 5 jaar ge­le­den een goed ge­sprek met Gor­don. De en­ter­tai­ner ver­tel­de daar­in over hoe hij zijn le­ven over vijf jaar zou zien. Nu blik­ken ze te­rug. Zou hij toen al ge­we­ten heb­ben dat hij LA The Voi­ces en de Top­pers zou heb­ben ver­la­ten en een kof­fie­tent was be­gon­nen? Goe­de Tij­den Slech­te Tij­den, van­avond om 20.00 uur op RTL 4 Een nieuw jaar, een nieuw ge­zicht in Goe­de Tij­den Slech­te Tij­den. Al­thans, niet he­le­maal want ac­tri­ce Stijn Fran­sen pikt de kerst­da­gen nog even mee in het fic­tie­ve Meer­dijk. Als Lin­da Dek­kers doch­ter Sam maakt de­ze Span­gaSS­ter mor­gen haar de­buut in de soap. Nick en Si­mon the­a­ter­show, woens­dag om 20.30 uur op NPO 3 Het duo Nick en Si­mon be­staat 10 jaar. En dat zul­len we we­ten, want ko­mend jaar kun­nen we niet om de zan­gers heen met eer­de­re shows op SBS en een nieu­we reeks van The Dream bij de NPO. All You Need is Lo­ve Kerst­spe­ci­al, don­der­dag om 20.30 uur op RTL 4 Ja hoor, daar is hij weer: de jaar­lijk­se All You Need­kerst­spe­ci­al met Ro­bert ten Brink. Dr. Lo­ve te­ken­de vo­ri­ge week nog een nieuw con­tract bij zijn zen­der, dus voor­lo­pig kun­nen we nog ja­ren ge­nie­ten van de­ze kerst­top­per. Ho­me Alo­ne 1& 2, eer­ste kerst­dag om 14.55 en 20.30 uur op RTL 4 Tja, er wa­ren zo­veel kerst­films om te tip­pen dat we on­ze ei­gen fa­vo­riet er maar uit­ge­pikt heb­ben: Ho­me Alo­ne. Ex­tra tip: hoofd­rol­spe­ler Ma­cau­lay Cul­kin maak­te vo­ri­ge week een film­pje voor YouTu­be waar­in hij een ou­de­re ver­sie van Ke­vin speelt. La­ten we we zeg­gen dat dat al­leen thuis­blij­ven hem niet echt goed heeft ge­daan… Be­kijk hem op me­tro­nieuws.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.