TV 2015: Boe­ren, Bij­bel en heel veel voet­bal­lers

Metro Holland (Holland) - - Extra Time -

Kijk­cij­fers. Boer Zoekt Vrouw (KRO- NCRV) is de gro­te win­naar van 2015 als het om mas­saal voor de buis zit­ten gaat. De Top 25 van 2015, tot af­ge­lo­pen week­end, is be­kend. De boe­ren van pre­sen­ta­tri­ce Yvon Jas­pers blij­ven ons tv-kij­kers maar boei­en. Niet min­der dan 4,6 mil­joen Ne­der­lan­ders van 6 jaar en ou­der gin­gen er op 15 maart eens goed voor zit­ten.

Uit cij­fers van Stich­ting Kijkon­der­zoek blijkt dat dit tv-jaar zon­der gro­te sport­toer­nooi­en The Pas­si­on en Wie Is De Mol? ook kijk­cij­fer­ka­non­nen van for­maat zijn. Dat geldt ook voor de voet­bal­lers van het Ne­der­lands elf­tal, hoe slecht er ook werd ge­pres­teerd. Mis­schien tuur­den we naar het kas­sie te­gen be­ter we­ten in.

NPO 1 heeft in Me­tro’s TV Top 25 van het jaar 16 no­te­rin­gen. RTL 4 doet z’n naam met 4 no­te­rin­gen eer aan, maar haal­de de top10 niet. NPO3 (4maal) en SBS 6 (1 maal) haal­den de Top 25 al­leen met voet­bal­wed- strij­den van Oran­je en de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Of de ker­st­uit­zen­ding van All You Need Is Lo­ve - een jaar­lijk­se top­per - de top 25 haalt, is nog even af­wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.