Voor­werp in vlieg­tuig van Air Fran­ce was he­le­maal geen bom

Metro Holland (Holland) - - In Het Nieuws -

Het ver­dach­te voor­werp dat gis­te­ren in een toe­stel van de Fran­se lucht­vaart­maat­schap­pij Air Fran­ce is ge­von­den, was geen bom. De pas­sa­giers van het vlieg­tuig heb­ben geen ge­vaar ge­lo­pen. Dat heeft top­man Fré­dé­ric Ga­gey van Air Fran­ce la­ten we­ten. Hij zei dat het ob­ject uit on­der meer kar­ton en pa­pier be­stond.

Het toe­stel maak­te een nood­lan­ding in de Ke­ni­aan­se stad Mom­ba­sa, om­dat in het toi­let een ver­dacht ob­ject was ge­von­den. De lucht­vaart­au­to­ri­tei­ten meld­den aan­van­ke­lijk dat het om­een­bom­ging, al­dus de Fran­se krant Le Pa­ri­sien.

De Ke­ni­aan­se au­to­ri­tei­ten heb­ben een aan­tal rei­zi­gers ver­hoord. Het grond­per­so­neel heeft de pas­sa­giers op­ge­van­gen. Na het in­ci­dent ging het vlieg­veld van Mom­ba­sa voor en­ke­le uren dicht. Ook na­dat het vlieg­veld weer open was ge­gaan, moesten rei­zi­gers van en naar Mom­ba­sa re­ke­ning blij­ven hou­den met ver­tra­gin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.