Oba­ma houdt vluch­te­lin­gentop

Metro Holland (Holland) - - Nieuws -

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma wil in sep­tem­ber vol­gend jaar een top hou­den over vluch­te­lin­gen. De Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­deur bij de VN heeft dat in New York la­ten we­ten. On­der­werp van de ge­sprek­ken zijn voor­al de pro­ble­men rond ont­heem­den uit Sy­rië, maar ook over asiel­zoe­kers uit an­de­re lan­den wordt over­legd. Wie een uit­no­di­ging krijgt voor de top, is nog niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.