Geen in­vloed Chel­sea bij Vi­tes­se

Metro Holland (Holland) - - Sport -

Chel­sea heeft geen zeg­gen­schap in het be­leid van Vi­tes­se. Dat blijkt uit on­af­han­ke­lijk on­der­zoek naar de or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur van de Arn­hem­se ere­di­vi­sie­club, dat dit na­jaar is uit­ge­voerd. De KNVB bracht gis­te­ren de uit­kom­sten naar bui­ten met als be­lang­rijk­ste con­clu­sie dat de hui­di­ge ei­gen­doms- en ju­ri­di­sche struc­tuur van Vi­tes­se in lijn is met de be­staan­de re­gle­men­ten van de bond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.