5

Metro Holland (Holland) - - News -

De ko­men­de nach­ten moet in de mees­te de­len van het land wor­den ge­re­kend op mi­ni­ma van on­ge­veer 5 gra­den. Maar hier en daar zou het dus ook kun­nen gaan vrie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.