SEGERS: DIT KA­BI­NET DAT KOMT ER

Metro Holland (Holland) - - News -

Het ka­bi­net waar­over VVD, CDA, D66 en Chris­tenU­nie on­der­han­de­len, gaat er ko­men. De ka­bi­nets­for­ma­tie slaagt, denkt Chris­tenU­nie­lei­der Gert-Jan Segers.

Segers ver­de­dig­de de com­pro­mis­sen die de vier on­der­ling zo ver­schil­len­de par­tij­en moe­ten slui­ten, te­gen­over zijn SP-col­le­ga Emi­le Roe­mer. Die vindt het scha­de­lijk als te­gen­stel­lin­gen wor­den be­gra­ven en het ka­bi­net geen dui­de­lij­ke koers be­paalt. Roe­mer ziet nog lie­ver een rechts dan een com­pro­mis­ka­bi­net, zei hij in pers­cen­trum Nieuw­spoort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.