Do­den­tal Har­vey in Texas loopt op naar 60

Metro Holland (Holland) - - News - ANP

Ter­wijl or­kaan Ir­ma via het Ca­ri­bisch ge­bied on­der­weg is naar de kust van Flo­ri­da, is Texas nog steeds niet ge­heel ver­lost van Har­vey, de vo­ri­ge or­kaan. In de zui­de­lij­ke staat be­draagt het aan­tal do­den in­mid­dels of­fi­ci­eel zes­tig. Wie denkt dat de storm ge­heel is ver­dwe­nen, heeft het mis. Ame­ri­kaan­se me­dia mel­den dat er nog steeds re­gio's in Texas kam­pen met zwa­re re­gen­val. Er ko­men ook nog steeds ge­bie­den on­der wa­ter te staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.