#wiljeer­over­pra­ten­lin­da

Waar­om zet LIN­DA niet ge­woon eens twee zoe­nen­de ho­mo’s op de co­ver, wil ca­ba­re­ti­è­re, ac­tri­ce en pre­sen­ta­tri­ce Yo­ra Rienstra we­ten. Ze ging on­li­ne over tot ac­tie.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - JOHAN VAN BOVEN j.van.boven@tmg.nl

Wéér twee he­te­ro’s die met ie­mand van de­zelf­de sek­se een span­nen­de fo­to­shoot heb­ben ge­daan om het the­ma ho­mo­sek­su­a­li­teit voor het voet­licht te bren­gen. Voor ca­ba­re­ti­è­re, ac­tri­ce en pre­sen­ta­tri­ce Yo­ra Rienstra was de maat vol toen ze de co­ver van de nieu­we LIN­DA.Mei­den zag. Ze be­sloot sa­men met An­ne van Veen en Han Bos­man op so­ci­al me­dia haar on­ge­noe­gen te ui­ten on­der de hashtag #wiljeer­over­pra­ten­lin­da, in­clu­sief een foto waar­op zij en haar vrien­din zoe­nen.

Eerst was er in LIN­DA. de fo­to­shoot van Geral­di­ne Kem­per en Kim Feenstra, die met el­kaar in bed do­ken. En vo­rig jaar ston­den Tim Hof­man en Jan Ver­steegh zoe­nend op de co­ver van L’HO­MO – ge­maakt door de­zelf­de re­dac­tie.

Nu slaat LIN­DA. de plank wéér vol­le­dig mis met An­na Noos­hin en Mo­ni­ca Geu­ze die in hun on­der­goed zoe­nend op de voor­pa­gi­na van het mei­den­ma­ga­zi­ne staan, vindt Rienstra. In het bij­be­ho­ren­de ver­haal ver­tel­len de vlog­gers dat het niet goed is om in hok­jes te den­ken. „Maar op de­ze ma­nier wordt juist een hok­je ge­creeerd. Blijk­baar moe­ten ho­mo’s en les­bien­nes na­ge­daan wor­den door sexy he­te­ro’s. Als­of het een soort li­fe­sty­le is. Het is goed dat ze aan­dacht wil­len be­ste­den aan ho­mo­sek­su­a­li­teit, maar zet dan ook twee ho­mo’s of les­bien­nes op de foto. Er zijn er ge­noeg die op de foto wil­len. Ik had ook best met mijn vrien­din op die co­ver wil­len staan. Maar door de­ze co­ver voel ik mij als les­bi­en­ne to­taal niet aan­ge­spro­ken. Nu is het ge­woon een gei­le foto voor he­te­ro­man­nen.”

Rienstra vindt het een krom­me en ou­der­wet­se ma­nier van een ma­ga­zi­ne in el­kaar draai­en. „Als je een spe­ci­al maakt over de Zwar­te Pie­ten­dis­cus­sie schmink je Pa­tri­cia Paay toch ook niet zwart? En waar­om moet het weer een spe­ci­al zijn? Zo van wow, dat is bij­zon­der! Nee, besteed er in elk num­mer op een nor­ma­le ma­nier aan-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.