Oost­ka­pel­le heeft het schoonste strand

Metro Holland (Holland) - - News -

De Zeeuw­se stran­den blij­ven de schoonste van Ne­der­land, met dat van Oost­ka­pel­le voor­op. Zo­wel in­spec­teurs van de ANWB als 21.437 men­sen die on­li­ne hun stem uit­brach­ten, heb­ben Oost­ka­pel­le aan­ge­we­zen als win­naar van de Schoonste Strand Ver­kie­zing. De he­le top-5 be­staat uit stran­den in Zee­land. Na Oost­ka­pel­le vol­gen Kam­per­land, Bres­kens en Groe­de, Dom­burg en de Brou­wers­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.