Ter­ro­ris­ten wil­den bank over­val­len

Metro Holland (Holland) - - News -

De Fran­se au­to­ri­tei­ten heb­ben drie men­sen op­ge­pakt na de vondst van be­stand­de­len van ex­plo­sie­ven. De ver­dach­ten clai­men vol­gens de au­to­ri­tei­ten dat ze een bank­over­val aan het voor­be­rei­den wa­ren, maar wor­den ver­dacht van ter­ro­ris­ti­sche ac­ti­vi­tei­ten. De po­li­tie ar­res­teer­de de ver­dach­ten bij een in­val in een ap­par­te­ment in de Parijse voor­stad Vil­le­juif.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.