Hulp­dien­sten wil­len meer met dro­nes

Metro Holland (Holland) - - News -

De­fen­sie, de po­li­tie en de brand­weer wil­len meer met el­kaar gaan sa­men­wer­ken op het ge­bied van dro­nes. On­be­man­de vlieg­tuig­jes wor­den steeds be­lang­rij­ker voor hulp­dien­sten. Het gaat niet al­leen om de in­zet van dro­nes, maar bij­voor­beeld ook om on­der­houd van de on­be­man­de toe­stel­len, op­lei­din­gen en trai­nin­gen voor me­de­wer­kers en het op­doen van nieu­we ken­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.