TWEE MIL­JOEN VAN DE EU

Metro Holland (Holland) - - News -

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie stelt per di­rect 2 mil­joen eu­ro be­schik­baar voor hulp aan de door or­kaan Ir­ma ge­trof­fen Ca­ra­ï­bi­sche ei­lan­den. Het geld is be­doeld voor her­stel van voor­zie­nin­gen, op het ge­bied van ge­zond­heid, wa­ter en sa­ni­tair.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.