HEB­BEN? DOWNLOAD DAN DE ME­TRO-APP

Metro Holland (Holland) - - News -

Heb jij de Me­tro-app al op je te­le­foon staan? Snel even down­lo­a­den, want je kunt nu kor­ting krij­gen op de­ze Phi­lips earp­ho­nes. Op ver­toon van de cou­pon die je in on­ze app krijgt, kun je tus­sen 18 sep­tem­ber en 1 ok­to­ber bij al­le AKO sta­ti­ons­win­kels Phi­lips earp­ho­nes (mo­del E3010) ko­pen voor 7,95 eu­ro (in plaats van 12,95 eu­ro). Wees er snel bij want op=op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.