SINT-MAARTENAREN NAAR NE­DER­LAND

Metro Holland (Holland) - - News -

Er zijn 25 in­wo­ners van Sint-Maar­ten naar Ne­der­land ge­vlo­gen na ver­woes­ten­de or­kaan Ir­ma. Zij heb­ben hun huis ver­lo­ren tij­dens het nood­weer. De Ne­der­land­se au­to­ri­tei­ten pro­be­ren on­der­ko­men voor de­ze men­sen te vin­den, zei mi­nis­ter Ronald Plasterk. „Ze heb­ben zich in ge­meen­ten ge­meld en zeg­gen: ik heb geen huis en geen on­der­dak, en vra­gen wat gaat u nu doen?”, al­dus Plasterk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.