ANGELA MER­KEL PAKT OP­NIEUW DE ZE­GE

Metro Holland (Holland) - - News -

Vol­gens exit­polls wordt de chris­ten­de­mo­cra­ti­sche par­tij van bonds­kan­se­lier Angela Mer­kel op­nieuw de groot­ste par­tij in de Bonds­dag. De exit­polls zijn gis­te­ren kort na de slui­ting van de stem­bu­reaus ge­pu­bli­ceerd en bie­den nor­maal ge­spro­ken een re­de­lijk be­trouw­baar beeld van hoe de uit­slag er uit gaan zien.

De over­win­ning van Mer­kel houdt vol­gens de pei­lin­gen ech­ter wel een ver­lies aan ze­tels voor Mer­kels CDU in. Ruim zes­tig mil­joen men­sen kon­den een nieu­we Duit­se Twee­de Ka­mer kie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.