LUCHT

Metro Holland (Holland) - - Column -

4 Een beet­je lucht in krap­pe tij­den voor Ro­nald Koe­man. De trai­ner van Ever­ton zag zijn ploeg za­ter­dag­mid­dag op ach­ter­stand ko­men te­gen Bour­ne­mouth, maar uit­ein­de­lijk met een 2-1 ze­ge van het veld lo­pen. Die drie pun­ten wa­ren hard no­dig, want uit de eer­ste vijf wed­strij­den van het sei­zoen wer­den slechts vier pun­ten ge­perst. Daar za­ten wel­is­waar ster­ke te­gen­stan­ders als Man­ches­ter Uni­ted en Tot­ten­ham Hot­spur tus­sen, maar in En­ge­land kom je al snel on­der druk te staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.