SCHAAMTE

Metro Holland (Holland) - - Column -

Gio­van­ni van Bron­ck­horst staat be­kend om zijn saaie in­ter­views. Hij ant­woordt al­tijd be­leeft en smijt het liefst met zo veel mo­ge­lijk voet­bal­cli­chés, wat de vra­gen ook zijn. Maar za­ter­dag­avond stond de trai­ner van Fey­en­oord ui­terst ge­prik­keld voor de ca­me­ra van Fox Sports. Het was dui­de­lijk dat de 2-0 ne­der­laag in ei­gen huis te­gen NAC Bre­da kei­hard was aan­ge­ko­men. Niet al­leen de oe­fen­mees­ter, maar ook de spe­lers schaam­den zich ka­pot voor de on­ver­wach­te ze­perd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.