FANS

Metro Holland (Holland) - - News -

In mei ston­den ze nog dron­ken van ge­luk op de Cool­sin­gel, maar in­mid­dels is de sfeer bij de sup­por­ters van Feyenoord tot het nul­punt ge­daald. Af­ge­lo­pen za­ter­dag­avond werd dui­de­lijk dat er gro­te ver­deeld­heid heerst on­der Het Le­gi­oen. Een deel van de fans kon het niet meer aan­zien en be­sloot spe­lers als Kra­mer en Bas­a­ci­k­og­lu uit te flui­ten, waar­op an­de­re sup­por­ters weer ver­ont­waar­digd re­a­geer­den. De sup­por­ters in Amsterdam voe­len zich vol­le­dig in de ma­ling ge­no­men door de Ajax-lei­ding. Eindelijk viel er af­ge­lo­pen sei­zoen weer iets te ge­nie­ten voor de fans, die ja­ren­lang wei­nig ver­wend wa­ren. In één zo­mer werd dit vol­le­dig ver­kwan­seld door de lei­ding. Het be­stuur kreeg zon­dag te­gen Vi­tes­se dan ook de vol­le laag van de woe­den­de sup­por­ters in de vorm van scheld­ka­non­na­des en spreek­ko­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.