Hoe hard rent een tec­kel?

Metro Holland (Holland) - - Front Page -

Aan­ge­kle­de teckels ra­cen in Au­stra­lië

Tien­tal­len hon­den in de meest cre­a­tie­ve out­fits ver­za­me­len zich elk jaar in Melbourne. Hier vindt in ok­to­ber de “Hop­haus An­nu­al Dachs­hund Ra­ce” plaats. De tec­kel­ra­ce is een knip­oog naar tra­di­ti­o­ne­le hon­den­ra­ces met kort­po­ti­ge deel­ne­mers in jurk­jes en kos­tuums. De op­brengst gaat naar een goed doel dat zich in­zet voor het wel­zijn van teckels.

‘Ze zijn net als wind­hon­den, al­leen iets klei­ner.’ Scott High­field, or­ga­ni­sa­tor en baan­com­mis­sa­ris

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.