OVV: top De­fen­sie is ver­ant­woor­de­lijk

Metro Holland (Holland) - - News - ANP

De On­der­zoeks­raad voor Vei­lig­heid gaat niet over de schuld­vraag, maar het is wel dui­de­lijk dat de ,,to­ta­le amb­te­lij­ke en po­li­tie­ke top” van De­fen­sie ver­ant­woor­de­lijk­heid heeft voor wat er ge­beurd is met het do­de­lij­ke mor­tie­ron­ge­luk in Ma­li. Dat heeft OVV-vi­ce­voor­zit­ter Er­win Mul­ler ge­zegd in een ge­sprek met Twee­de Ka­mer­le­den over het ver­nie­ti­gen­de rap­port over het on­ge­luk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.