DAG VOL GE­WELD

Metro Holland (Holland) - - News -

Het on­af­han­ke­lijk­heids­re­fe­ren­dum in de Spaan­se re­gio Ca­ta­lonië is uit­ge­lo­pen op een dag vol on­ge­re­geld­he­den. Daar­door raak­ten vol­gens het mi­nis­te­rie van Ge­zond­heids­zorg 844 men­sen ge­wond, de mees­ten in Bar­cel­o­na en twee ern­stig. Ook lie­pen ruim der­tig agen­ten ver­won­din­gen op bij op­stoot­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.