VE­GE­TA­RI­SCHE SLA­GER OP VIN­GERS GE­TIKT

Metro Holland (Holland) - - News -

De Ve­ge­ta­ri­sche Sla­ger krijgt van de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit een half jaar de tijd om ver­wij­zin­gen naar die­ren en vlees­na­men uit zijn pro­duct­na­men te schrap­pen. Die ver­wij­zin­gen zijn mis­lei­dend. In een brief waar­schuwt de au­to­ri­teit het be­drijf om pro­duct­be­na­min­gen voor vlees­ver­van­gers als Ve­ge­ta­ri­sche Ge­hackt­bal, Ve­ge­ta­ri­sche Kipstuck­jes en Vis­vrije To­nyn na maart 2018 niet meer te ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.