Aaaah, ge­luk­kig: Boer Zoekt Vrouw blijft

We wach­ten met smart op het tien­de sei­zoen van Boer zoekt Vrouw. En het duurt nog even voor we dat kun­nen zien.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - INGELISE DE VRIES nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Er was even paniek na een in­ter­view met Yvon Jas­pers in Sto­ry vo­ri­ge week. Er staan nog geen nieu­we da­ta voor een nieuw sei­zoen Boer Zoekt Vrouw op de agen­da, zo meld­de het tijd­schrift. Maar wees ge­rust: er komt gewoon een nieuw sei­zoen van het lief­des­pro­gram­ma.

„Het is ook nooit een dis­cus­sie ge­weest of er een nieuw sei­zoen komt”, zegt Bir­git Jan­sen van de KRO-NCRV te­gen Me­tro. „Er is al­leen nog geen exac­te start­da­tum, dat is het eni­ge. Maar dat is al­tijd zo. We heb­ben nooit elk tv-sei­zoen een Boer zoekt Vrouw-se­rie.”

Het pro­gram­ma kost een hoop voor­be­rei­ding, om die re­den duurt het al­tijd wat lan­ger voor­dat er een nieu­we se­rie

Boer zoekt Vrouw op de buis is. „Er is dus niks nieuws onder de zon. Het komt ze­ker te­rug en wij ho­pen in 2018 in elk ge­val nieu­we boe­ren voor­stel­len. We heb­ben al­leen nog geen da­tum.”

In een in­ter­view met Sto­ry vo­ri­ge week liet Yvon Jas­pers we­ten dat er bin­nen­kort geen tv-op­na­mes op de plan­ning staan voor de pre­sen­ta­tri­ce. „Be­hal­ve een paar spe­ci­als rond­om Boer zoekt Vrouw staat er voor mij niets op sta­pel. De NPO heeft voor­als­nog geen plan­nen om een nieuw sei­zoen te star­ten. Er zijn ook nog geen nieu­we boe­ren ge­se­lec­teerd. En ik vind zo’n pau­ze pret­tig”, liet ze we­ten.

De ge­ruch­ten­ma­chi­ne kwam al vlot op gang en de vraag of er ooit nog een nieuw sei­zoen zou ko­men werd ge­steld. Ge­luk­kig valt het al­le­maal mee, en is het slechts een kwes­tie van ge­duld tot er nieu­we boe­ren wor­den voor­ge­steld. De KRO-NCRV zijn nog met de NPO in con­claaf wan­neer we weer kun­nen ge­nie­ten van het pro­gram­ma.

Een vol­gend sei­zoen wordt het tien­de sei­zoen van Boer zoekt Vrouw. Tot nu toe gin­gen 78 boe­ren op zoek naar de lief­de. Dat le­ver­de 55 ba­by’s op. Boer Tom, in­mid­dels ook te zien in Ei­gen Huis en Tuin, kreeg de mees­te brie­ven ooit: hij kon kie­zen uit 1808 po­ten­ti­ë­le lief­des van zijn le­ven. Boer Theo ves­tig­de een an­der re­cord: drie vrou­wen gin­gen uit zich­zelf weg tij­dens de lo­geer­week.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.