UNDERWORLD STAAT IN TUN­NEL ONDER RIJKS

Metro Holland (Holland) - - News -

Underworld geeft een gra­tis con­cert tij­dens het Amsterdam Dan­ce Event (ADE). Het le­gen­da­ri­sche Brit­se tech­no­duo Rick Smith en Karl Hy­de treedt op 20 ok­to­ber op in de on­der­door­gang van het Rijks­mu­se­um. Er is een be­perkt aan­tal tic­kets, zegt de or­ga­ni­sa­tie. Wie kaar­ten wil, kan zich tot en met 17 ok­to­ber re­gi­stre­ren. Op de 18e ho­ren men­sen of ze zijn in­ge­loot voor een plek­je.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.