PI­QUÉ BLIJFT UIT­KO­MEN VOOR SPAN­JE

Metro Holland (Holland) - - News -

Gerard Pi­qué blijft uit­ko­men voor het Spaan­se na­ti­o­na­le elf­tal. De ver­de­di­ger van Bar­cel­o­na zei maan­dag nog te over­we­gen te stop­pen als in­ter­na­ti­o­nal maar heeft toch an­ders be­slo­ten. De der­tig­ja­ri­ge Pi­qué sprak zich af­ge­lo­pen week open­lijk uit voor on­af­han­ke­lijk­heid van Ca­ta­lonië. Dat kwam hem op veel kri­tiek te staan. Pu­bliek floot de spe­ler maan­dag uit tij­dens een trai­ning van de na­ti­o­na­le ploeg.

„Ik heb het over­wo­gen maar uit­ein­de­lijk moet je el­ke op­tie be­kij­ken. Ik heb er lang over na­ge­dacht en be­slo­ten het niet te doen om­dat men­sen die me be­le­digd heb­ben dan zou­den winnen”, zei Pi­qué woens­dag tij­dens een pers­con­fe­ren­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.